3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Televízia

Related entries

týmto pojmom sa označuje nielen spôsob snímania, prenášania a vysielania audiovizuálnych posolstiev, ale zároveň aj inštitúciu tvoriacu takéto mediálne obsahy.

Počiatky televízie sa spájajú s rokom 1884, keď si Paul Gottlieb Nipkow dal zaregistrovať mechanický teleskop. Jeho prístroj bol základom pre tzv. mechanickú televíziu. Hoci sa elektromechanické televízie postupne vyvíjali, nemali dlhú životnosť, pretože krátko nato začala éra elektronickej televízie.

V lete 1936 sa v pokusnom vysielaní  objavili Olympijské hry z Berlína, ktoré boli premietané v priamom prenose. Prvé pravidelné televízne vysielanie začalo 2. novembra 1936 vo Veľkej Británii (BBC) a bolo vytvorené elektronickou cestou podobne ako dnes. O rok neskôr sa začalo s pravidelné vysielaním vo Francúzsku. Pravidelné televízne vysielanie v USA bolo slávnostne uvedené americkým prezidentom 30. 4. 1939 na výstave v New Yorku. V USA vznikli siete RCA-NBC, CBS či ABC, ktoré sa vyznačovali syndikáciou (prepájaním jednotlivých televíznych staníc do vyšších sietí, čo sa v praxi prejavilo tak, že siete sa naraz odpoja od centra a vysielajú svoje vlastné obsahy).

V auguste 1940 pracovník spoločnosti CBS Peter Goldmark predstavil televízny prijímač, ktorý zmiešaval farby (modrú, červenú a zelenú) a vytvoril tak počiatky farebnej televízie.

Za zlatý vek televízie sa považuje obdobie 1949-1962, keď sa začali produkovať prvé televízne série a seriály, zábavné programy, detské programy, soap opery a dramatické seriály. Programový vývoj sa postupne ustaľoval a v 1. polovici 60. rokov už 80 % amerických domácností malo svoj vlastný televízny prijímač.

Televízia v Československu začala s vysielaním 1. mája 1953. 3. novembra 1956 sa spustilo vysielanie z televízneho štúdia v Bratislave; v tom čase ju u nás mohlo sledovať iba niekoľko stoviek koncesionárov. V roku 1966 disponovalo na Slovensku prijímačom už takmer 500 000 koncesionárov. V roku 1970 začal na Slovensku vysielať druhý televízny program. Zároveň v tom istom roku sa po prvýkrát u nás vysielalo farebne.

Po páde totalitného režimu (1989) sa na Slovensku vytvoril duálny systém vysielania, keď popri verejnoprávnej televízii začali vysielať nové komerčné televízne stanice. Vláda umožnila vznik duálneho systému v roku 1991 zákonom č. 468. V pondelok 16. januára 1995 o 19.00 na mediálnu scénu vstúpila prvá slovenská súkromná televízia s multiregionálnymi ambíciami DCTV. (dl)

 

Zdroje:

Gregová, R. a kol.: Interpretácia textov elektronických masových médií. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2004, s. 122.

Krasko, I.: Historické medzníky Slovenskej televízie [online] Dostupné na: <http://www.ivankrasko.sk/arch_stv-historia.html> [cit. 2013-07-10]

Krasko, Ivan: Vznik a zánik multiregionálnych televízií na Slovensku [online] Dostupné na: <http://www.ivankrasko.sk/archiv-skola.htm> [cit. 2013-07-10]

Peters, J.: TV history  [online] Dostupné na: <http://arantxa.ii.uam.es/~jms/tvd/tv_history.pdf> [cit. 2013-07-10]

A. Copeland, Gary: A History of Television Style. In G. Butler, Jeremy (ed.): Television: Critical Methods and Applications. Mahwah, NJ: Erlbaum 2007, p. 253 – 284.