3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Talkshow

Related entries

je označenie pre špecifický typ televíznej alebo rozhlasovej besedy, ktorej podstatou je rozhovor so známymi, populárnymi ľuďmi (herci, speváci, hudobníci, športovci) alebo s respondentmi zaujímavými z dramaturgického hľadiska relácie. Zameraná je na atraktivitu a má spravidla zábavný, odľahčený charakter.

Zameranie talkshow v súčasnom mediálnom priestore smeruje od klasického formátu besedy k hybridu doplnenému napríklad o kabaretné a varietné prvky – v relácii dostávajú miesto aj krátke komické výstupy, pesničky či scénky.

Veľmi úspešnou moderátorkou tohto typu show je Oprah Winfreyová, v Česku Jan Kraus. V najširšom význame možno za talkshow označiť aj politickú debatu spracovanú dynamickým štýlom a kladúcu dôraz na osobnosť moderátora.

Na Slovensku tradícia tohto typu programu nie je dlhá. Jedným z priekopníkov v slovenskom rozhlase a televízií bol Milan Markovič (Talkshow Milana Markoviča, MM show).  S postupným rozvojom komerčného rozhlasového a televízneho priestoru vznikali aj ďalšie relácie, ktoré sa formovali ako talkshow – Müllerád. Vadkerti talkshow, Soňa Talkshow, Nech sa páči! alebo Adela show. (mp)

 

Zdroje:

Krasko, I.: Adela show na jar pokračuje. Je to kvalitný formát s dobrými výsledkami, hovorí Markíza [online] Dostupné na: <http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/adela-show-na-jar-pokracuje-je-to-kvalitny-format-s-dobrymi-vysledkami-hovori-markiza.html> [cit. 2013-07-10]

Krasko, I.: Porovnanie relácii Nech sa páči! a Uvoľnite sa, prosím [online] Dostupné na: <http://www.ivankrasko.sk/arch_uvolnite-nech.html> [cit. 2013-07-10]

Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 257.

Rusnák, J. a kol.: Texty elektronických médií. Stručný výkladový slovník. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, s. 227 – 229.

And for all the naysayers who said the screen www.spying.ninja/t-mobile-familywhere-family-locator-app is too small to watch video, they’re wrong