3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Tabernákulum

z lat. taberna: stan; špeciálna schránka (skrinka), obvykle umelecky opracovaná, zhotovená z nehorľavého materiálu, zvyčajne umiestnená v osobitnej kaplnke alebo na historickom hlavnom oltári (v starších kostoloch), slúžiaca na dlhodobú úschovu Eucharistie (Sviatosti oltárnej). V jej blízkosti horí tzv. večné svetlo ako pripomienka toho, že živý Ježiš Kristus je v ňom trvalo prítomný. Tabernákulum sa v katolíckych chrámoch západného obradu vyprázdni iba po sv. omši na pamiatku Poslednej večere na Zelený štvrtok večer a ostáva prázdnym až do vigílie vzkriesenia Ježiša Krista na Bielu sobotu. V tom čase sa liturgické nádoby s Eucharistiou prenášajú na iné vhodné miesto, zvyčajne do osobitnej kaplnky (od Zeleného štvrtku večera do Veľkého piatku) a do tzv. Božieho hrobu (od obradov Veľkého piatku do vigílie Bielej soboty).

 

Zdroje:

Flinn, Frank K.: Encyclopedia of Catholicism. New York: Facts On File, Inc., 2007, s. 616.

Walsh, Michael: Roman Catholicism: The Basics. Londýn, New York: Routledge, 2005, s. 172.

Are you looking forward to max payne 3 arriving for www.topspyingapps.com mac, or are you more interested in seeing grand theft auto v