3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Slot

Related entries

(v angličtine znamená medzera, voľné miesto) je základný prvok programovej štruktúry, vzťahujúci sa na časovú jednotku v pláne alebo v rozvrhu televízneho vysielania. V istých časových intervaloch televízia určí slot (čiže stabilné miesto v programovej štruktúre počas dňa) pre spravodajstvo, slot pre detské vysielanie atď.  Vysielací čas je rozdelený na tzv. sloty (programové bloky). (mod)

 

 

Zdroje:

Bočák, M. – Rusnák, J.: Na ceste za poslucháčom a divákom: poznámky o trendoch v programovaní v elektronických médiách. Dostupné na internete  <http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/30846333/bocak-rusnak_programovanie_v_elektronickych_mediach_2008.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIR6FSIMDFXPEERSA&Expires=1379799022&Signature=TtzrdWPPTuwKeLEweQqeUOcxXOY%3D&response-content-disposition=inline>.

Brunsdon, Ch.: Lifestyling Britain: The 8-9 Slot on British Television. In International Journal of Cultural Studies. 2003, roč. 6, č. 1. Dostupné na internete <http://ics.sagepub.com/content/6/1/5>.

Dostupné na internete  <http://medialne.etrend.sk/slovnik/pismeno-s.html>.

It told us to prepare to help the company meet its goal of 25 million units by the end of the year, said a https://topspying.com/ person at one of apple’s suppliers