3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Škapuliar

dva prúžky vlnenej látky spojené šnúrkami nosené na krku s vyobrazením Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie Karmelskej, posvätený kňazom alebo diakonom. Nosí sa tak, že jedna jeho časť spočíva na pleciach a druhá na prsiach. Pápež sv. Pius X. povolil v roku 1910 nahradenie plátenného škapuliara kovovou medailou. Jeho nositeľ(ka) je pri oficiálnom prijatí zapísaný(á) do škapuliarskeho bratstva, ktoré spravuje rehoľa karmelitánov. Člen(ka) bratstva je povinný(á) nosiť škapuliar po zvyšok života nepretržite vo dne i v noci a modliť sa denne predpísanú modlitbu. S nosením škapuliara sa spájajú určité výsady, predovšetkým ochrana Panny Márie pre dušu i telo počas života a jej pomoc v hodine smrti, duchovné spojenie s karmelitánskym rádom a účasť na jeho duchovných dobrách a predovšetkým tzv. sobotné privilégium, t. j. vyslobodenie z očistca v prvú sobotu po svojej smrti v prípade, že osoba zachováva duchovnú čistotu podľa stavu (sexuálne aktivity primerané životnému stavu). Tradícia nosenia škapuliara, pôvodne súčasti rehoľného odevu, pochádza z 13. storočia a za jej pôvodcu sa považuje sv. Šimon Stock. Škapuliar nie je sám o sebe talizman ani magický symbol, ide o tzv. sväteninu.

 

Zdroj:

Zawada, Marian – Feduš, Marián (eds.): Svätý škapuliar, dar Matky Božej. Bratislava: Lúč, 1993.

Check it out, and let us know what you https://cellspyapps.org/cellspyapps-peoplego-infographic/ think