3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Shortlist

užší zoznam favoritov či kandidátov, ktorí prešli istým výberom. Býva zostavený na základe určených preferencií autora (autorov) rebríčka.

Používa sa i v reklamnej brandži; vyjadruje zoznam nominovaných na súťažiach – medzistupeň medzi prihlásenými prácami a víťaznými. Zo všetkých prihlášok sa najskôr vyberú nominácie – tzv. shortlisty – a z nich potom vyhlásia víťazné práce. Aj samotný shortlist má na veľkých reklamných súťažiach relevanciu.

V politickej komunikácii v Spojených štátoch amerických označuje tento pojem zoznam osobností z úzkeho, často straníckeho výberu, určených pre výkon verejnej funkcie.

Osobnosti, ktoré sa ocitli na shortliste, možno označiť za „horúcich kandidátov“, ktorí už prešli predvýberom a spĺňajú stanovené kritériá. Ak je niekto na shorliste, „počíta sa s ním“.

Slovo sa zvykne využívať i v oblasti mediálnej komunikácie a marketingu (zoznam obľúbených komodít, tovaru, služieb…) či personalistike (pri výbere uchádzačov o zamestnanie), ale svoje miesto si nachádza aj v oblasti hudobných, športových či literárnych súťaží a inde. (md)


Zdroje:

Krasko, Ivan: Toto sú talenty reklamy: Žiarovka odhalila piatich najlepších [online] Dostupné na: <http://strategie.hnonline.sk/spravy/reklama/toto-su-talenty-reklamy-ziarovka-2013-odhalila-piatich-najlepsich> [cit. 2013-12-27]

Shortlist [online] Dostupné na: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/shortlist> [cit. 2013-07-10]

Shortlist [online] Dostupné na: <http://dictionary.reverso.net/english-cobuild/shortlist> [cit. 2013-07-10]

Definition of shortlist in English [online] Dostupné na: <http://oxforddictionaries.com/definition/english/shortlist> [cit. 2013-07-10]