Set-top box

Related entries

(skr. STB) – externý alebo integrovaný dekodér umožňujúci spracovať digitálne vysielanie. Set-top box zabezpečuje prevod signálu digitálneho televízneho vysielania do formátu spracovateľného televíznym prijímačom.

Set-top box sa zapája medzi prijímaciu anténu a televízor. STB sa s televízorom prepája buď cez video- a audio-konektory alebo cez anténový vstup televízora.

Na Slovensku sa pojem objavuje najmä v súvislosti pozemným digitálnym vysielaním DVB-T – koncom roka 2009 sa na Slovensku oficiálne spustil prvý prechodný DVB-T multiplex. Set-top box sa však používa aj pri digitálnej káblovej alebo satelitnej televízii. (md)

 

Zdroje:

Krasko, Ivan: Set-top box? Kúpte si ten strieborný [online] Dostupné na: <http://medialne.etrend.sk/televizia-clanky/set-top-box-kupte-si-ten-strieborny.html> [cit. 2013-12-27]

Ako prijímať pozemné digitálne vysielanie (DVB-T)? [online] Dostupné na: <http://www.digitalnatelevizia.sk/informacie/dvb-t/ako-prijimat-dvb-t.html> [cit. 2013-07-10]

Slovníček pojmov [online] Dostupné na: <http://dvbt.towercom.sk/prijem.php?article=34> [cit. 2013-07-10]

I think there might be an incentive, a desire, in www.pro-essay-writer.com some states to put most of the effort on publicizing their own view of the data, he said, rather than the nclb picture