3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Rubriky

z lat. ruber: červený; pokyny určené kňazovi vytlačené červenou farbou, nachádzajúce sa v katolíckych bohoslužobných knihách. Pomáhajú kňazovi pri slávení sv. omše; nečítajú sa nahlas.

 

Zdroj:

Walsh, Michael: Roman Catholicism: The Basics. Londýn, New York: Routledge, 2005, s. 171.