3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

RSS

Related entries

skratka pre Really Simple Syndication (predtým Rich Site Summary). Formát umožňuje filtrovať nové obsahy, pribúdajúce na internete. Využíva sa na agregovanie a upozorňovanie na pravidelne aktualizovaný obsah z jedného zdroja (správy, blogy, podcasty). RSS dokument („kanál“) odberateľovi priebežne poskytuje stručný prehľad najnovších aktualizácií vybraných internetových stránok. Filter si určí užívateľ podľa svojich záujmov. Používateľ nemusí manuálne kontrolovať či na jeho obľúbenej stránke nepribudli novinky, o ktoré sa zaujíma. Na prehliadanie RSS kanálov slúži takzvaná čítačka RSS (v prehliadačoch Mozilla Firefox alebo Opera je priamo zabudovaná). Jestvuje množstvo čítačiek, jednou z najznámejších je Feedreader. Why can’t apple, top of the line, precedence setting’ phone that it check out this post right here is, install a speakerphone that is more appropriate. Užívateľom umožňuje získavať správy o vybraných aktualizáciách na viacerých serveroch súčasne. Svoje obľúbené zdroje informácií tak môžu sledovať efektívnejšie, prehľadnejšie a rýchlejšie. S rozšírením mobilných zariadení vznikli nové alternatívy pre RSS čítačky v podobe aplikácií ako Flipboard, Pulse, Instapaper, Feedly a ďalšie, ktoré agregujú odkazy v grafickej podobe. Za svoje rozšírenie vďačí predovšetkým blogom. (md)

 

Zdroje:.