3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Rímska kúria

ústredný administratívny aparát katolíckej cirkvi, ktorý pozostáva z viacerých úradov (dikastérií) a inštitúcií sídliacich v Ríme. Prostredníctvom nej pápež vybavuje cirkevné záležitosti. Kúria pomáha pápežovi vo výkone jeho služby, koná v jeho mene a jeho autoritou plní úlohu pre dobro a na službu miestnych národných cirkví. Medzi dikastériá patria: Štátny sekretariát Svätej stolice, deväť kongregácií (pre náuku viery, pre Boží kult a disciplínu sviatostí, pre kauzy svätých, pre biskupov, pre klérus, pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, pre katolícku výchovu, pre evanjelizáciu národov, pre východné cirkvi). Medzi inštitúcie Rímskej kúrie sa zaraďujú: Prefektúra pápežského domu na čele s prefektom a Úrad liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza. Ostatnú významnú reformu kúrie vykonal Ján Pavol II. prostredníctvom apoštolskej konštitúcie Pastor bonus z 18. júna 1988. Po svojom zvolení sa pápež František podujal vykonať ďalšiu reformu kúrie, pričom za týmto účelom ustanovil poradnú skupinu 8 kardinálov z celého sveta.

 

Zdroje:

Kódex kánonického práva, kán. 360.

Apoštolská konštitúcia Jána Pavla II. Pastor bonus o Rímskej kúrii z 18. júna 1988.

Sullivan, Francis A.: The Holy See. In Buckley, James J. – Bauerschmidt, Frederick Christian – Pomplun, Trent: The Blackwell Companion to Catholicism. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing Ltd, 2007, s. 424-425.

Walsh, Michael: Roman Catholicism: The Basics. Londýn, New York: Routledge, 2005, s. 77.

An den https://www.hausarbeit-agentur.com lamellen millionen sehr kleiner sporen gebildet