3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Public relations (PR)

Related entries

(z angl. public relationsvzťahy s verejnosťou) – systematická sústavná vzájomná komunikácia s cieľom šírenia zvyčajne pozitívnej a zároveň pravdivej informácie. Cieľom PR je vytváranie dobrých vzťahov firmy s verejnosťou. Podstatný rozdiel PR od reklamy je v tom, že recipient zväčša nie je priamo vyzvaný k tomu, aby si niečo kúpil. Do oblasti PR patria správy pre médiá, tlačové besedy a konferencie, interview s významnými osobnosťami firmy a podobne.

Niekedy sa týmto termínom označuje oddelenie firmy, ktoré tvorí, kontroluje a rozvíja vzťahy s verejnosťou, inokedy pomenúva všetky aktivity, ktoré podporujú komunikáciu firmy s verejnosťou.

Efektivitu public relations určuje miera spätnej väzby. V konkrétnom mediálnom prostredí sú pre efektívny účinok public relations dôležité tri faktory: mediálna kontrola, mediálne šírenia a mediálny prístup. (mp)

 

Zdroje:

Křížek, Z. Crha, I.: Jak psát reklamní text. Praha : Grada, 2008, s. 31 – 32.

Rusnák, J. a kol.: Texty elektronických médií. Stručný výkladový slovník. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, s. 165 – 166.

Krishnamurthy, S.  Verčič, D.: The Global Public Relations Handbook: Theory, Research, and Practice. New York : Routledge, 2009, s. 74.

Vielen dank schon mal 8 julia112, 1 https://hausarbeit-agentur.com juni 2015 zitieren sofia gast hallo