3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Phishing

Related entries

odvodené z anglického slova fishing, v preklade „lovenie hesiel“ Ide o podvodné správy, najmä e-mailové, prostredníctvom ktorých sa útočníci snažia vylákať od obete citlivé údaje, napríklad čísla kreditných kariet alebo heslá na prihlásenie do internet bankingu.

E-mailový phishing vyzerá ako oficiálna správa od banky, pričom v nej často býva odkaz na webstránku, ktorá sa snaží napodobniť oficiálnu stránku banky, s výzvou, aby sa dotyčný prihlásil a potvrdil či overil svoje údaje. Ak to urobí, útočníci získajú prístup k jeho účtom a vykradnú ich. Odlíšiť phishingovú správu nie je náročné. Banka nikdy nepožaduje zaslanie identifikačných údajov, tieto správy majú väčšinou zlú gramatickú úroveň a vyhrážajú sa napríklad znemožnením prístupu k účtom, ak nezadáte svoje prihlasovacie údaje do formulára, ktorý je v odkaze e-mailu. (mm)

 

Zdroje:           

How to recognize phishing email messages, links, or phone calls [online] Dostupné na: <http://www.microsoft.com/security/online-privacy/phishing-symptoms.aspx> [cit. 2012-07-10]

Phishing [online] Dostupné na: <http://dictionary.reference.com/browse/phishing> [cit. 2012-07-10]

Poskytovanie kontaktných, osobných údajov, majetkové pomery [online] Dostupné na: <http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=osobne_udaje> [cit. 2012-07-10]

Phishing [online] Dostupné na: <http://www.hoax.cz/phishing/> [cit. 2012-07-10]

If we’re not going to see an iphone 5 any time app to track someone of www.phonetrackingapps.com soon though, when will we see it