3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Perex

úvodná, širšie vysádzaná časť článku; uvedenie do žurnalistického prejavu

Perex sa používa žurnalistických článkoch. Je to označenie krátkeho (2-5 viet) textu, ktorého účelom je doplniť nadpis i podnadpis a pútavým spôsobom uviesť čitateľa do problematiky, ktorej sa venuje hlavný text príspevku. Nemá význam formálneho grafického prvku, ale stručne zachytáva jadro výpovede publikovaného žurnalistického celku. Perex pomáha čitateľovi rozhodnúť sa, či má danému článku venovať svoj čas, resp. či ide o problematiku, ktorá ho zaujíma. (pk/)

 

Zdroje:

Kraus, Jiří a kol.: Slovník cudzích slov. Bratislava: Mladé letá, 2005, s. 741 Jacz,

Ľudovít a kol.: Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava: Obzor, 1982, s. 329

Metropolitan transportation authority/ap in new jersey, more than half the nearly 600 school districts remained closed for the third straight http://essaysheaven.com/ day, said christopher cerf, the state education commissioner