Pastorácia

Mnohotvárna činnosť Cirkvi, ktorou sa zabezpečuje duchovná starostlivosť o veriacich.

Slovo „pastorácia“ je odvodené od lat. slova „pastor“, ktoré znamená pastier a je odvodené z biblického obrazu Boha ako Dobrého pastiera.

Metódy pastorácie sa prispôsobujú podmienkam a kategóriám veriacich (napr. pastorácia mládeže, chorých, vojakov, nezamestnaných, rodín, atď.), ktorých úlohou je sprevádzanie a prehĺbenie vo viere.

 

Zdroje:

Vnuk, František: Príručný slovník kresťanstva. Bratislava: Smaragd, 2003, s. 217 Vragaš, Štefan: Teologický a náboženský slovník. Trnava: SSV, 2008, s. 138 – 139.

Engage the community mark edwards, the superintendent of www.overnightessay.co.uk/ the 5,600-student mooresville district, said broad-based community engagement is also important