Parúzia

druhý príchod Ježiša Krista na konci čias. V tento deň, ktorého príchod v neurčenom čase Kristus sám ohlásil, sa má uskutočniť posledný súd všetkých ľudí – živých i mŕtvych. Definitívne sa nastolí Božie kráľovstvo a Boh zvíťazí nad zlom. Jeho príchod má priniesť zlomenie moci pozemských vládcov, pád elementov sveta a začiatok večnej svadobnej hostiny, ktorú oslavuje Boh so svojím ľudom. Spravodliví budú pri parúzii prijatí aj s telom do Božieho kráľovstva a podobne hriešnici budú uvrhnutí do večného pekelného zatratenia.

 

Zdroje:

Kompendium Katechizmu katolíckej cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2006, b. 134.

Ratzinger, Joseph (Benedikt XVI.): Eschatologie. Smrt a věčný život. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008, s. 123-132.

Ratzinger, Joseph (Benedikt XVI.): Úvod do kresťanstva. Trnava: Dobrá kniha, 2007, s. 255-263.

Google reader remains one of the best web apps for https://trackingapps.org/ikeymonitor/ keeping up with your favorite feeds