Partikulárna cirkev

spoločenstvo veriacich nachádzajúce sa v rámci určitého geografického, resp. administratívneho celku. Spravidla sa ním rozumie miestna cirkev konkrétneho štátu, ale aj – a najmä – diecéza (biskupstvo).

And teachers need training in new pedagogical techniques and in their subject college-homework-help.org matter