3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

PAL (phase alternating line)

Related entries

spôsob kódovania farebného signálu analógového televízneho vysielania. V tejto sústave sa od začiatku 60. rokov vysielalo v Európe, keď postupne nahradil systém Secam. Pomer strán obrazu je 4:3 a obraz má 576 riadkov a 720 bodov, čo znamená, že prenesie o pätinu viac podrobností než americký NTSC. PAL vychádzal zo základov NTSC, ale nemá jeho nedostatky, hlavne vplyv skreslenia v prenosovom kanáli. PAL bol v našich demografických podmienkach používaný až do úplného vypnutia analógového vysielania. (mod)

 

 

Zdroje:

Kunz, Vladimír: Digitálně v PAL nebo v HD? Dostupné na internete  <http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/tagy/digitalizace/301-digitalne-v-pal-nebo-hd/>. [cit. 2012-07-10]

Říčný, Václav – Kratochvíl, Tomáš: Historie a současnost televize ve světě a u nás. In: Československý časopis pro fyziku. Roč. 63 (2013), č. 3, s. 175. Dostupné na internete  <http://www.cscasfyz.fzu.cz/pdf/2013/3/13-3_175 177_Ricny,Kratochvil_Historie%20a%20soucasnost%20televize.pdf>.

There is no https://pro-academic-writers.com/ such thing as too much information on student achievement, but there is a problem of quality, said mr