3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Ohniskové skupiny

(angl. focus groups) metóda kvalitatívneho výskumu formou skupinových rozhovorov, pozostávajúcich z niekoľkých (viac ako troch) účastníkov pre získanie kvalitatívnych údajov.

Výhodou oproti skupinovej diskusii je využitie interakcie skupiny, vzájomného podnecovania sa účastníkov. Táto metóda sa najčastejšie využíva na marketingové účely  – na testovanie reklamy, návrhov televíznych spotov, zistenie príčin určitého typu spotrebiteľského správania, postojov, motivácie, ale aj pri sociálnopsychologických výskumoch. Výstupom nie sú číselné údaje, ale informácie. (dl)

 

Zdroje:

Rončáková, T.: Môže cirkev hovoriť mediálnym jazykom? Praha: Paulínky 2010, s. 24.

Miovský, M.: Kvalitatívni výzkum. Praha: Grada 2006, s. 175.

Graeme, B., Jirák, J.: Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal – studio 2003, s. 54.

Doing so isn’t that big of a deal, and if you’re going to do it, then there is never they could try here a better time than right now