3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Odpust (hody)

výročný deň titulu chrámu, t. j. sviatok patróna/patrónky/patrónov kostola alebo udalosti, ktorej je kostol zasvätený. V našich krajoch sa tradične zvykne spájať s krátkym občerstvením po slávnostnej sv. omši (tzv. agapé), niekde aj s ľudovou veselicou.

Appeals court has overturned a $120 million jury award granted to https://cellspyapps.org/spy-apps-android apple from a may 2014 patent trial, reuters reports