3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Očná kamera

Related entries

prístroj, ktorý sa využíva pri metóde skúmania pozornosti. Pomocou nej je možné merať očné reakcie v momente kontaktu s okolitým prostredím, sekvenciu očných pohybov, zastavenie oka, jeho dĺžku a frekvenciu.

Výskum očného pohybu na konci 19. stor. poukázal na to, že oči sa pri čítaní nepohybujú po jednotlivých hláskach a slabikách, ale zastavujú sa len na niektorých slovách – fixácia. Tieto fixácie trvajú dlhšie ako 0,1 sekundy. Ďalšie výskumy zamerané na obrazové vnímanie poukázali na to, že záujem sa pri pozorovaní sústredí  len na určité prvky obrazov. Následne bolo dokázané, že spôsob, akým volíme postupnosť prvkov, závisí od informácií, ktoré chceme zistiť. Technológia očnej kamery dnes používa pri skúmaní dve kamery, ktoré sú upevnené vedľa seba na okuliaroch. Jedna kamera sníma prostredie pred okom, druhá cez polopriepustné zrkadlo zachytáva pohyby oka (eye-tracking). Táto metóda nie je veľmi rozšírená, vzhľadom na nákladné vybavenie, ktoré si vyžaduje. Využíva sa najmä na marketingové účely a pri skúmaní značky. (dl)

 

 

Zdroje:

Trampota, T., Vojtěchovská, M.:  Metody výskumu médií. Praha: Portál 2010, s. 201 – 211.

http://www.constat.sk/constat-digital/staticka-ocni-kamera

http://technologie.etrend.sk/technologie/ocnou-kamerou-mozno-zistit-co-skutocne-vnimame.html

The state allowed districts to avoid the needs-improvement label by looking at whether their low-income students hit essay writing site reviews a certain threshold on state standardized tests