3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Na Ne No

New Age

duchovné náboženské hnutie, ktoré sa skladá z niekoľkých myšlienkových smerov. Vzniklo v 19. storočí, pričom nemá konkrétneho zakladateľa. Nemá ani jasnú hierarchiu alebo oficiálny orgán, ktorý by kodifikoval oficiálne učenie. Neuznáva žiadny zdroj vonkajšej autority, pretože „boh je v nás.“

Hnutie je zmiešaninou náboženského učenia, praktík a spôsobov života. Vychádza z budhizmu, kresťanstva, hinduizmu, islamu, ale tiež taoizmu a pohanského učenia. Má tendenciu odmietať tradičné náboženstvo ako také. Osobu Ježiša Krista považuje za mystického posla. New Age je stúpencom náboženského synkretizmu, ktorý zdôrazňuje vieru v mágiu a paranormálne javy duševnými a fyzickými praktikami ako napríklad joga, meditácia, aromaterapia, astológia, tarot a iné. Je typickým javom pre postmodernú kultúru, pričom zdôrazňuje univerzálnu lásku a harmóniu sveta. (md)

Zdroje:

Farias, M. – Claridge, G. – Lalljee, M.: Personality and cognitive predictors of New Age practices and beliefs. In Personality and Individual Differences, 39, s. 980.

Heelas, P.: New age movement. Oxford: Blackwell Publisheres,1993, s. 1.

Hanegraaff, H: Christianity in Crisis. Oregon : Harvest House Publishers, 1993, s. 44.

O’Neil, D.J.: The New Age movement and its societal implications. In International Journal of Social economics, 2001, roč. 28, č. 5-7, s 456.

New Age – výzva pre kresťanstvo. Dostupné na internete: http://www.rozmer.sk/sk/articles/show/457

Slick, Matt: What is the New Age Movement. Dostupné na internete: http://carm.org/new-age-what

Tiňo, Jozef: Hnutia nového veku – sekty: II. časť: New Age, Hnutie grálu, Haré Krišna, Mormoni. Dostupné na: http://www.uski.sk/frm_2009/ran/2004/ran-2004-1-07.pdf