3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Na Ne No

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

v katolíckej liturgickej tradícii a zbožnosti srdce Ježiša Krista. Sviatok Najsvätejšieho Srdca sa v katolíckej cirkvi západného obradu slávi v prvý piatok po slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (ľudovo Božie Telo), ide teda o pohyblivý sviatok (dátum jeho konania nie je pevne ustanovený). Ustanovil ho pápež Klement XIII. v roku 1765 a Pius IX. ho v roku 1856 rozšíril na celú cirkev. Úcta k Ježišovmu srdcu sa rozšírila najmä od druhej polovice 17. storočia, pričom má pôvod v zjaveniach Ježiša sv. Margite Márii Alacoque. V nich mal Kristus svätici prisľúbiť vyliatie svojej božskej lásky na každého, kto bude zbožne uctievať jeho srdce. Medzi tradičné formy zbožnosti a úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu patria okrem spomínaného sviatku: litánie, slávenie deviatich prvých piatkov v mesiaci za sebou, apoštolát modlitby, úcta k obrazom Srdca Ježišovho, svätá hodina, návštevy Najsvätejšie sviatosti oltárnej. Pápež Pius XI. nariadil v roku 1925 vo svojej encyklike Quas primas každoročné zasväcovanie sa tomuto srdcu v poslednú nedeľu liturgického roka, t. j. na Slávnosť Krista Kráľa. V ďalších encyklikách Miserentissimus Redemptor (1928) a Caritate Christi compulsi (1932) poukázal na hlboké zakotvenie úcty k Ježišovmu srdcu. Ďalšiu teologickú náuku o tejto téme rozpracoval Pius XII. v encyklikách Summi pontificatus (1939) a Haurietis aquas (1956).

 

Zdroje:

Altrichter, Michal a kolektív: Božské Srdce. Velehrad: Refugium, 2002.

Antolovič, Josip: Margita Mária Alacoque: Učeníčka Ježišovho Srdca. Trnava: Dobrá kniha, 2007.

Dachovský, Karel: Sv. Markéta Marie Alacoque. Praha: Řád, 2001.

Flinn, Frank K.: Encyclopedia of Catholicism. New York: Facts On File, Inc., 2007, s. 561-562.

Ladame, Jean: Srdce Ježíšovo, Srdce plné lásky. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.

Pospíšil, Ctirad Václav: Tajemství Srdce vtěleného Syna. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2001.

Wright, Wendy M.: Spirituality. In Buckley, James J. – Bauerschmidt, Frederick Christian – Pomplun, Trent: The Blackwell Companion to Catholicism. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing Ltd, 2007, s. 396.

Assuming you have an internet connection, files stored online this way topspyingapps.com/ can be accessed from just about any computer