3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Na Ne No

Náboženský fundamentalizmus

presvedčenie o tom, že jestvuje také náboženské učenie, ktoré obsahuje základnú, úplnú a neomylnú pravdu o ľudstve a jeho cesty k spáse. Všetci náboženskí fundamentalisti sa považujú sa dôležitých a za ochrancov (z ich pohľadu) správneho spôsobu života, ktorý jediný umožní spoločnosti prežiť. Náboženských fundamentalistov charakterizuje čiernobiele videnie reality, kategorické súdy založené na náboženskom presvedčení, neústupnosť a neznášanlivosť voči tým, ktorí nesúhlasia s ich názormi, ako aj voči tým, ktorí ich spochybňujú. Najrozšírenejší je náboženský fundamentalizmus ako politické hnutie v kresťanstve, židovstve a islame.

 

Zdroje:

Děd, Marián: Ideové zdroje náboženského fundamentalizmu. In Interpolis ʹ07. Zborník príspevkov zo IV. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 8.-9. novembra 2007. Bratislava: Pamiko, 2007, s. 208-212.

Děd, Marián: Náboženský fundamentalizmus ako jeden z možných zdrojov ohrozenia demokracie. In Interpolis ʹ08. Zborník príspevkov z V. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 6. novembra 2008. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2008, s. 331-335.

Děd, Marián: Náboženský fundamentalizmus. Praha: Professional Publishing, 2011.

Děd, Marián: Náboženský fundamentalizmus – problém v rámci udržateľného rozvoja EÚ. In Bílý, Jiří – Kavan, Štěpán – Svatoš, Roman a kol.: Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, s. 64-67.

Děd, Marián – Ondria, Peter: Vnímanie pravdy podľa náboženského fundamentalizmu. In Interpolis ʹ09. Zborník príspevkov zo VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 29. októbra 2009. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009, s. 238-241.

Lichner, Miloš: Povaha a riziká fundamentalizmu. In Studia Theologica, č. 1, 2013, roč. XV. ISSN 1212-8570, s. 135-156.

Which model of the galaxy s6 or s6 edge will https://topspying.com/text-message-spy you be going with