3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Monštrancia (ostenzórium, sviatostnica)

z lat. monstrare: ukazovať; zlatá alebo pozlátená bohato zdobená schránka z ušľachtilého kovu, zvyčajne v tvare slnka s lúčmi, v strede s priehľadným sklíčkom, v ktorej sa pri špeciálnych príležitostiach vystavuje Najsvätejšia sviatosť oltárna (Eucharistia) na verejnú úctu a poklonu. Eucharistia sa do stredového preskleného priestoru umiestňuje do lunuly, zlatého alebo pozláteného držiaku polmesiacovitého tvaru. Monštrancia s Eucharistiou sa vystavuje na oltári alebo sa nosí v procesiách, spravidla na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (tzv. Božie Telo) alebo počas obradu vzkriesenia na veľkonočnú vigíliu na Bielu sobotu (noc predchádzajúca prvej veľkonočnej nedeli). Podobu monštrancie môžu mať aj relikviáre, v ktorých sa trvalo uchovávajú a vystavujú relikvie (pozostatky) svätých.

 

Zdroj:

Flinn, Frank K.: Encyclopedia of Catholicism. New York: Facts On File, Inc., 2007, s. 616.

He has worked https://www.writemypaper4me.org/ in education for 19 years, including as a classroom teacher, principal, and director of school improvement