3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
La Li Lu

Liturgické farby

farby bohoslužobných rúch  v katolíckej cirkvi. V západnom obrade sa používajú nasledujúce farby ornátov: biela (alt. zlatá), zelená, červená, fialová, ružová, čierna. Biela farba sa používa počas veľkonočného a vianočného obdobia, na sviatky súvisiace priamo s udalosťami z Ježišovho života, na sviatky všetkých svätcov okrem mučeníkov a apoštolov a môže sa používať aj počas pohrebných svätých omší. Môže byť nahradená zlatou farbou, najmä pri príležitosti významných sviatkov liturgického roka. Zelená je najčastejšia farba a používa sa počas tzv. obdobia Cez rok, počas ktorého sa neslávia nijaké významné kresťanské sviatky. Červená sa používa na sviatky mučeníkov, apoštolov, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého (Turíce), na Nedeľu utrpenia Pána (Kvetná nedeľa), pri udeľovaní sviatosti birmovania a na Veľký piatok. Fialová sa používa v adventom a pôstnom období a počas pohrebných svätých omší. Pri pohreboch môže byť nahradená čiernou farbou, no po II. vatikánskom koncile sa od používania čiernej farby upustilo. Pred II. vatikánskym koncilom sa čierna používala aj na Veľký piatok. Ružová farba sa používa iba dvakrát v roku, aj to len voliteľne namiesto fialovej: počas tretej adventnej nedele (nedeľa gaudete) a štvrtej pôstnej nedele (nedeľa laetare) – tzv. nedele radosti. Vo východnom obrade sa používa aj bledomodrá farba na sviatky Panny Márie a červená sa používa počas pohrebov.

 

Zdroj:

Flinn, Frank K.: Encyclopedia of Catholicism. New York: Facts On File, Inc., 2007, s. 167-168.