3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
La Li Lu

Litánie

katolícka modlitba pozostávajúca z opakujúcich sa invokácií (zvolaní). Týmto slovom sa už v 6. storočí označovali modlitby, ktoré sa začínali gréckym zvolaním Kyrie, eleison (Pane, zmiluj sa), a v ktorých bola obsiahnutá prosba smerovaná k Bohu za účelom zmilovania a vzývanie svätých o príhovor v nebi u Boha. Takto postupne vznikli litánie k všetkých svätým, ktoré boli známe už v 8. storočí. V súčasnosti okrem litánií k všetkým svätým existuje ďalších päť typov litánií, ktoré boli oficiálne schválené Svätou stolicou: litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš, litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, Loretánske litánie (litánie k Preblahoslavenej Panne Márii), litánie k sv. Jozefovi, litánie k Predrahej Krvi Krista Pána. Okrem nich existuje vďaka ľudovej zbožnosti množstvo ďalších litánií, ktoré však nie sú rozšírené v celej katolíckej cirkvi a neboli schválené Svätou stolicou.

 

Zdroje:

Litánie. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 1995.

Walsh, Michael: Roman Catholicism: The Basics. Londýn, New York: Routledge, 2005, s. 117-118.

Carrero, the superintendent and director of the official Home Page lawrence family development charter school, a k-8 school where about half the 600 students are learning english