3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
La Li Lu

Late prime

Related entries

vysielací čas v televízií od 22:00 do približne 24:00.

Odvodený od prime time, kedy ide o hlavný vysielací čas s predpokladanou najväčšou sledovanosťou počas dňa. Late prime chápe hlavný vysielací čas v neskorších večerných hodinách. V našich geografických podmienkach nie je televíziami tak preferovaný, ako v južných európskych krajinách (Taliansko, Španielsko a pod.).

 

 

Zdroje:

Dostupné na internete  <http://medialne.etrend.sk/slovnik/pismeno-l.html>.

Dostupné na internete  <http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/markiza-nasla-miesto-pre-najlepsiu-americku-novinku-fringe-nedelny-late-prime.html>.

Hasebrink, Uwe: Comparing media use and reception. In: Handbook of comparative communication research, 2012, s. 382 – 399.

Fordham institute, the washington-based think tank stats about homework that organized the effort