Kontemplácia

(lat. contemplari = rozjímať ) – rozjímavý druh modlitby, pozdvihnutie mysle k Bohu, hĺbavý pohľad na krásu Božej pravdy.

meditácia, svätosť, stretnutie s Bohom

 

Zdroj: Vnuk, F.: Príručný slovník kresťanstva. Bratislava : SMARAGD, 2003, s.150.

Reports & filters drag & drop fields diverted here creating a report is a piece of cake