Konkláve

špeciálne volebné zhromaždenie, ktorého úlohou je vybrať novú hlavu katolíckej cirkvi. Pozostáva z kardinálov – voličov, teda tých, ktorí do dňa začiatku voľby majú menej ako 80 rokov. Počas konania konklávekardináli – voliči izolovaní od okolitého sveta, nesmú používať nijaké komunikačné prostriedky ani sa informovať o aktuálnom dianí vo svete. Voľby sa koná výlučne v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne. Voličské teleso by nemalo presiahnuť počet 120 členov. Konkláve sa začne najneskôr 20 dní po dni, kedy sa katedra rímskeho biskupa stala vakantnou (uprázdnenou), teda od smrti alebo rezignácie pápeža. Konať by sa malo najskôr 15 dní po tomto dni, hoci kolégium kardinálov môže spoločne rozhodnúť o jeho skoršom začiatku, ak na to existujú závažné dôvody a ak sú už v Ríme prítomní všetci kardináli oprávnení voliť.

 

Zdroje:

Apoštolská konštitúcia Jána Pavla II. Universi Dominici gregis o uprázdnení Apoštolského stolca a o voľbe rímskeho pápeža z 22. februára 1996.

Apoštolský list motu proprio Benedikta XVI. Normas nonnullas o niektorých zmenách v normách týkajúcich sa voľby rímskeho pápeža z 22. februára 2013.

Halas, František Xaver: Fenomén Vatikán. Brno: CDK, 2005, s. 723.

Suchánek, Drahomír: Ius exclusivae. Právo exklusivity při papežských volbách. Praha: Aleš Skřivan ml., 2012.

Šefčík, Marcel: Konkláve. Trnava: Dobrá kniha, 2013.

Walsh, Michael: Roman Catholicism: The Basics. Londýn, New York: Routledge, 2005, s. 71.

In cleveland, the school board last week click for information passed chief executive officer eugene t