3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Koadjútor

pomocný biskup s právom nástupníctva, ktorý pomáha diecéznemu biskupovi pri správe diecézy. Termín pochádza z latinského slova coadiutor – pomocník.

Koadjútora prideľuje diecéznemu biskupovi Svätá stolica. Okrem pomoci pri správe diecézy mu radí a v prípade zaneprázdnenosti alebo hatenosti ho zastupuje. Musí sídliť v diecéze, z ktorej sa môže vzdialiť maximálne na jeden mesiac. V prípade uprázdnenia biskupského stolca sa hneď stáva novým diecéznym biskupom.  (ig)

 

Zdroje:

Kódex kánonického práva, kán. 403 – 411.

Ďurica, Ján a kol.: Stručný katolícky teologický slovník. Trnava: Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2006, s. 90.

Vragaš, Štefan a kol.: Teologický a náboženský slovník. I. diel. Trnava: SSV, 2006, s. 299 – 300.

He’s counting on the noise from this fall’s political activity the essaysreasy.online presidential election, hot congressional races, and so many ballot campaigns to drown out the unions’ attacks and make it impossible for them to beat his paycheck-protection measure