3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Kanonizácia (svätorečenie)

formálny úkon vyhlásenia osoby za svätú, ktorý vykonáva výlučne pápež. Predchádza jej stupeň vyhlásenia osoby za blahoslavenú (beatifikácia/blahorečenie). Vykonáva sa spravidla v rámci slávnostnej svätej omše po predchádzajúcom dôkladnom (zvyčajne mnohoročnom) skúmaní, ktoré vykonáva vatikánska Kongregácia pre kauzy svätých. Na uznanie osoby za svätú je potrebné dokázanie aspoň jedného mimoriadneho pozitívneho javu (zázraku), ktorý sa udial vďaka príhovoru (orodovaniu) zosnulej osoby u Boha, a ktorý nedokáže súčasná veda vysvetliť. Spravidla ide o medicínsky zázrak, teda o náhle a nevysvetliteľné uzdravenie z ťažkej choroby. Výnimku z tohto pravidla môže povoliť len pápež. V prípade, že kandidát(ka) zomrela mučeníckou smrťou, nie je potrebný nijaký dokázaný zázrak na jej príhovor. Rovnaký postup sa zachováva aj pri blahorečení. Kanonizovaná osoba je zapísaná do zoznamu svätých katolíckej cirkvi a uctievaná ako svätá v celej katolíckej cirkvi. Vo výnimočných prípadoch môže byť vykonaná tzv. ekvivalentná kanonizácia.

 

Zdroje:

Flinn, Frank K.: Encyclopedia of Catholicism. New York: Facts On File, Inc., 2007, s. 122-123.

Halas, František Xaver: Fenomén Vatikán. Brno: CDK, 2005, s. 722.

Walsh, Michael: Roman Catholicism: The Basics. Londýn, New York: Routledge, 2005, s. 165.