3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Id Ik In

Inkvizícia

cirkevná inštitúcia zameraná na odhaľovanie a potlačovanie herézy a jej stúpencov. Išlo najmä o vyšetrovanie a potrestanie neschválených učení a názorov. Úlohou cirkevného súdneho tribunálu bolo chrániť čistotu viery a mravov.

Pojem pochádza z latinského slova inquisitio, čo znamená výsluch, vypočúvanie, vyšetrovanie. Inkvizícia predstavuje typ súdneho procesu, kedy na dokázanie viny alebo neviny postačí len výpoveď svedkov. V dejinách rímskokatolíckej cirkvi existovalo poznáme viacero inkvizičných období. Najvýraznejšie sa uplatnila v stredoveku, kedy existovalo špecifické prepojenie medzi Cirkvou a štátom a propagácia herézy bola zároveň zločinom proti štátu. Inkvizičné procesy sa prestali praktizovať v 18. storočí. Do dnešnej doby existuje inštitúcia Kongregácia pre náuku Cirkvi, ktorej poslaním je napomáhať a chrániť náuku viery a mravov v katolíckom svete. (gs)

 

Zdroje:

Vragaš, Štefan a kol. Teologický a náboženský slovník, II. diel. Trnava, 2006, s. 218-220. Berger, Rupert: Liturgický slovník. Praha : Vyšehrad, 2008, s. 41-42.

There were many ways in which teaching was an amazing, fulfilling experience, but facing the broader realities about education and https://www.justbuyessay.com social oppression in america was devastating