3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Id Ik In

Index v mediálnom texte

jeden z troch druhov znakov (spolu s ikonou a symbolom), ktoré definoval Ch. Peirce. Je to pomenovanie znaku, ktorý má so svojím objektom nepriamy, ale príčinný vzťah.

Napr. dym – index požiaru, policajná uniforma – index štátnej moci, kríž – index kresťanstva, vážna hudba – index napätia, odkazovače, napr. ukazovacie zámená, atď.

» ikona v mediálnom prostredí, symbol v mediálnom prostredí, Mýtus v mediálnom prostredí

Gregová, R. a kol.: Interpretácia textov elektronických masových médií. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2004, s. 50.

Chandler, D.: Semiotics for beginners [online] Dostupné na: <http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html> [cit. 2012-07-10]

Texas board https://justdomyhomework.com feud stirs up legislators,