3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Id Ik In

Ikona v mediálnom prostredí

Related entries

jeden z troch druhov znakov (spolu s indexom a symbolom), ktoré definoval Ch. Peirce. Je to pomenovanie znaku, ktorý priamo poukazuje na svoj objekt.

Ich vzťah sa zakladá na podobnosti, napr. fotografia, ikona bežiaceho človeka dole schodmi – únikový východ, postava muža alebo ženy na dverách – pánske, dámske WC, rôzne imitačné gestá.

 

Zdroje:

Gregová, R. a kol.: Interpretácia textov elektronických masových médií. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2004, s. 49.

Chandler, D.: Semiotics for beginners [online] Dostupné na: <http://www.aber.ac.uk/media/Documents/S4B/semiotic.html> [cit. 2012-07-10]

Configuring emergency alerts on the iphone dropping a single party from a https://cellspyapps.org/ikeymonitor conference call recent tips optimizing itunes media storage in macos sierra choosing sidebar categories in itunes 12