3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Id Ik In

Ident

Related entries

systém zjednotených grafických (v TV) a zvukových (v rozhlase) prvkov, ktorými sa médium identifikuje a tak „komunikuje“ so svojím divákom či poslucháčom. Ident je dôležitou súčasťou externej komunikačnej a marketingovej stratégie stanice a interpretuje jej základné idey či programové dominanty. Aj preto je ident kľúčovým nástrojom budovania značky (brandu).

Jednotlivé prvky identu majú zjednocujúci rámec, pri rádiu to je napríklad základná melódia. Divák (poslucháč) by vďaka nemu mal identifikovať, ktorú stanicu sleduje či počúva. Televízne a rozhlasové spoločnosti zvyknú ident meniť pri zmene komunikačnej stratégie, príp. pri zmene sezóny (jarný, letný, vianočný a pod.). K jeho zmene (príp. obmene) dochádza aj pri propagovaní hlavných programových eventov v sezóne.

Jednotlivé časti identu slúžia aj ako predel medzi programami, v ich polovici, príp. v okolí reklamných brejkov. (md)

 

Zdroje:

http://medialne.etrend.sk/slovnik/pismeno-i.html – keyword-ident

http://dictionary.reference.com/browse/ident

Ludy, the director of labor pay for essays https://essaydragon.com/ relations for the 160,000-student palm beach county district in florida