3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Hoax

z anglického slova, v preklade falošná správa, úmyselná „kačica“, výmysel či poplašná správa. V súčasnosti v počítačovej terminológii ide spravidla o elektronicky šírenú nepravdivú správu, ktorá užívateľa nabáda na jej ďalšie preposlanie.

Šíri sa najmä prostredníctvom elektronickej pošty a sociálnych sietí. Tradičnými znakmi hoaxu sú: popisovanie nebezpečenstva, napríklad v podobe škodlivého počítačového vírusu, varovanie zo zdanlivo oficiálnych miest či autorít a výzva k opätovnému rozoslaniu, pretože nie je iná cesta ako správu o nebezpečenstve rozšíriť ďalej. Môže ísť aj o správy, ktoré obsahujú prosbu o pomoc, či tvrdia, že preposlanie vám prinesie šťastie. Príkladom hoaxovej správy, ktorá sa šírila prostredníctvom sociálnej siete Facebook bola výzva, aby jej členovia zdieľali status proti spoplatneniu tejto siete, lebo inak budú musieť za jej používanie platiť. O skutočnosti, či je správa hoax alebo nie, je najjednoduchšie presvedčiť sa tak, že zadáme jej časť do internetového vyhľadávača. (mm)

 

Zdroje:           

Co je to hoax. [online] Dostupné na: < http://hoax.cz/hoax/co-je-to-hoax> [cit. 2013-07-10]

Hoax. [online] Dostupné na: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/hoax_1> [cit. 2013-07-10]

Čo je to hoax? [online] Dostupné na: <http://hoax.sk/co-je-to-hoax/> [cit. 2013-07-10]

The reauthorization of the hea, which was last renewed in 1998, has https://essay4today.com/ been languishing on capitol hill