3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

HD

Related entries

video vo vysokom rozlíšení, z anglického high definition video, označuje video systém, ktorý používa vyššie než je štandardné obrazové rozlíšenie (SD).

História špecifikácií HD videa sa datuje do sedemdesiatych rokov 20. storočia. Zdrojové formáty HD videa sú takmer vždy v rozlíšení buď 1920 x 1080 alebo 1280 x 720 obrazových bodov. Vyššie rozlíšenie obsahuje 2,25 krát viac obrazových bodov ako nižšie pri rovnakom počte obrázkov za sekundu, a teda vyžaduje väčšie nároky na jeho spracovanie a vysielanie.  Pri HD videu rozoznávame formáty 720p 1080p a 1080i, pričom písmenko pi znamená progressive (progresívne snímkovanie) a interlaced (prekladané). Čiže formát 1080/50i znamená, že ide o rozlíšenie 1920 x 1080 obrazových bodov so zobrazovacou frekvenciou 50 Hz prekladane, čiže 25 snímkov za sekundu, každý v dvoch políčkach. Pomer strán obrazu pre HD video je 16:9.  (mm)

 

Zdroje:

http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/howto/articles/UnderstandingHDFormats.aspx

http://www.tvfreak.cz/hd-ready-vs-full-hd-fakta-a-dohady/3370

http://www.merriam-webster.com/dictionary/high-definition

http://digimedia.sk/?IDe=43051

Update 3 you may proceed here now also like to check out how to patch mobileinstallation file on iphone 3