3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Ge Gl

Globalizácia

proces zbližovania celosvetových spoločenských vzťahov, v ktorom dôležitú úlohu zohráva odstraňovanie časových, priestorových prekážok a jazykových a kultúrnych odlišností. Vo svojej podstate globalizácia v sebe ukrýva napätie medzi čiastočným a všeobecným. Preto niektorí autori hovoria o tzv. glokalizácii, charakteristickej globálnou povahou, berúcou do úvahy lokálny charakter, v miere umožňujúcej akceptáciu a osvojenie produktov, informácií, myšlienok, hodnôt…

Globalizácia prebieha v štyroch základných dimenziách: ekonomickej, politickej, kultúrnej a zločinnej.

Proces globalizácie súvisí s niekoľkými vývojovými etapami – objavenie Ameriky a vynájdenie kníhtlače v 15. stor., rozvoj industrializácie a priemyselnej revolúcie v 19. stor., pád Sovietskeho zväzu a komunistického režimu v 20. stor. a elektronická a informatická revolúcia na prelome 20. stor. a 21. stor. V súčasnosti proces globalizácie urýchľujú nové médiá, čo so sebou prináša nové možnosti, výzvy i obavy. (dl)

 

Zdroje:           

Zasępa, T.:, Olekšák, P.: Internet a globalizácia. Prešov: Vyd. Michala Vaška 2006, s. 121 – 141.

Zasępa, T., Ilowiecki, M.: Moc a nemoc médií. Bratislava: Veda, Typi Universitatis Tyrnaviensis 2003, s. 114 – 117.

At proceed to find out more the dual language academy, a pre-k through 5th grade school, science and social studies lessons are taught in spanish, while math instruction is in english