3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Vulgáta

oficiálny latinský preklad Svätého písma (Biblie), ktorý na konci 4. storočia pripravil sv. Hieronym.   Zdroj: Walsh, Michael:... Zobraziť heslo »