3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Verejná mienka

súhrn názorov a hodnotení, ktoré vyjadrujú členovia verejnosti k určitému problému alebo téme. Je prejavom skutočného zmýšľania a hodnotenia členmi spoločnosti.... Zobraziť heslo »


Verejnoprávne médium

mediálna organizácia, ktorá je zriadená na základe zákona a jej úlohou je zabezpečovanie služieb v oblasti poskytovania informácií verejnosti. Na... Zobraziť heslo »


Verejný záujem

(alebo kolektívny) záujem, reprezentovaný štátom (vládou), ktorý by mal slúžiť v prospech väčšiny občanov. Prináša majetkový alebo iný... Zobraziť heslo »


Vešpery

pozri Breviár Because the books are sent by media http://writemyessay4me.org/ mail, it sometimes takes a while to receive... Zobraziť heslo »


Viatikum

sv. prijímanie (Eucharistia) prijaté tesne pred smrťou, tzv. „pokrm na cestu“. Umierajúcemu má umožniť prechod zo smrti do... Zobraziť heslo »


Video on demand (VoD)

„video na požiadanie“, audiovizuálna služba, ktorá poskytuje prístup k video obsahu na internete. Väčšinou spoplatnená služba ponúka časovo obmedzenú... Zobraziť heslo »


Vigília

deň/noc pred veľkým sviatkom, bohoslužba pred sviatkom, bdenie večerné alebo nočné bohoslužby, ktoré sa konajú pred veľkým cirkevným... Zobraziť heslo »


Virál

(v angličtine znamená vírusový) – virálny obsah je taký, ktorý sa šíri rýchlo na internete, preto sa prirovnáva k... Zobraziť heslo »


Virtuálna komunita

vzťahy, ktoré vytvárajú účastníci spoločenskej elektronickej komunikácie prostredníctvom spoločenských, elektronických médií, presnejšie internetu. Pojem virtuálna komunita sa pripisuje... Zobraziť heslo »


Virtuálna realita

umelo vytvorené prostredie, ktoré vnímame prostredníctvom stimulácie ľudských zmyslov. Vytvára ho počítač. Umožňuje osobe integrovať sa s 3D... Zobraziť heslo »