3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Teletext

systém na vysielanie textových informácií prostredníctvom nevyužitého pásma v televíznom signáli a ich zobrazenie na televíznych prijímačoch vybavených... Zobraziť heslo »


Televízia

týmto pojmom sa označuje nielen spôsob snímania, prenášania a vysielania audiovizuálnych posolstiev, ale zároveň aj inštitúciu tvoriacu takéto mediálne... Zobraziť heslo »


Teológia oslobodenia

politické hnutie v rámci katolíckej teológie, ktoré sa vyvinulo v 70. a 80. rokoch 20. storočia v špecifických spoločensko-kultúrnych a ekonomicko-politických podmienkach... Zobraziť heslo »