3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Tabernákulum

z lat. taberna: stan; špeciálna schránka (skrinka), obvykle umelecky opracovaná, zhotovená z nehorľavého materiálu, zvyčajne umiestnená v osobitnej kaplnke alebo na... Zobraziť heslo »


Talkshow

je označenie pre špecifický typ televíznej alebo rozhlasovej besedy, ktorej podstatou je rozhovor so známymi, populárnymi ľuďmi (herci, speváci,... Zobraziť heslo »


Teletext

systém na vysielanie textových informácií prostredníctvom nevyužitého pásma v televíznom signáli a ich zobrazenie na televíznych prijímačoch vybavených... Zobraziť heslo »


Televízia

týmto pojmom sa označuje nielen spôsob snímania, prenášania a vysielania audiovizuálnych posolstiev, ale zároveň aj inštitúciu tvoriacu takéto mediálne... Zobraziť heslo »


Teológia oslobodenia

politické hnutie v rámci katolíckej teológie, ktoré sa vyvinulo v 70. a 80. rokoch 20. storočia v špecifických spoločensko-kultúrnych a ekonomicko-politických podmienkach... Zobraziť heslo »


Torontská škola

Spája sa s myšlienkovým prúdom, vychádzajúcim z bádateľských teórií kanadského ekonóma a historika Harolda Innisa. Boysen halfway through his four-year https://www.writemypaper4me.org/... Zobraziť heslo »


Transsubstanciácia

prepodstatnenie, premenenie. Zmena celej vnútornej podstaty chleba a vína na podstatu Tela a Krvi Ježiša Krista, ku ktorej dochádza vďaka... Zobraziť heslo »


Tríduum

v katolíckej cirkvi veľkonočné trojdnie. V liturgii západného obradu sa začína na Zelený štvrtok večer svätou omšou na pamiatku Poslednej... Zobraziť heslo »


TV – Free America

organizácia v USA, ktorá každoročne organizovala Národný týždeň bez TV. Na svojej internetovej stránke ponúkala štatistiky, odborné eseje a výpovede... Zobraziť heslo »


Tweet

správa publikovaná na sociálnej sieti Twitter. Nemôže presiahnuť 140 znakov a majiteľ konta ju môže posielať z mobilného telefónu,... Zobraziť heslo »