3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Subsidiarita

vo všeobecnosti prenos rozhodovacích kompetencií z centra na nižšie úrovne. Nazýva sa aj kompetenčné pravidlo alebo pravidlo slobodnej iniciatívy.... Zobraziť heslo »