3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Slot

(v angličtine znamená medzera, voľné miesto) je základný prvok programovej štruktúry, vzťahujúci sa na časovú jednotku v pláne alebo... Zobraziť heslo »