Secam

rozlišujeme dva významy, pričom k žurnalistickým radíme prvý z nich: 1. (Séquentiel couleur à mémoire)  štandardizovaná európska sústava analógovej... Zobraziť heslo »Semiotika

Veda zaoberajúca sa významom znakov a ich fungovania v praxi. Jej pôvod (za zakladateľa je považovaný švajčiarsky lingvista... Zobraziť heslo »


Set-top box

(skr. STB) – externý alebo integrovaný dekodér umožňujúci spracovať digitálne vysielanie. Set-top box zabezpečuje prevod signálu digitálneho televízneho... Zobraziť heslo »