3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Synoda

rozlišujeme synodu biskupov a diecéznu synodu. Synoda biskupov je zákonité zhromaždenie vybraných biskupov z rozličných krajín, na ktorom poskytujú rady... Zobraziť heslo »