3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Slot

(v angličtine znamená medzera, voľné miesto) je základný prvok programovej štruktúry, vzťahujúci sa na časovú jednotku v pláne alebo... Zobraziť heslo »


Smart TV

„inteligentná televízia“. Televízne prijímače, ktoré majú možnosť pripojiť sa do siete internet a prostredníctvom nej sprístupniť užívateľom aplikácie... Zobraziť heslo »


Soap opera

(v angličtine znamená mydlová bublina). Je to najrozšírenejší typ televízneho alebo rozhlasového seriálu, ktorý sa tematicky orientuje na... Zobraziť heslo »


Stream

z anglického stream: prúd, tok. Ide o jednosmerný prenos videa z internetovej či inej siete k užívateľovi do... Zobraziť heslo »


Subsidiarita

vo všeobecnosti prenos rozhodovacích kompetencií z centra na nižšie úrovne. Nazýva sa aj kompetenčné pravidlo alebo pravidlo slobodnej iniciatívy.... Zobraziť heslo »


Švajčiarska garda

je špeciálny vojenský oddiel, ktorý vo Vatikáne vykonáva bezpečnostné a čestné služby. Jej hlavnou úlohou je ustavične dozerať na... Zobraziť heslo »


Sväteniny

posvätné znaky, ktoré ustanovila katolícka cirkev, prostredníctvom ktorých sa posväcujú niektoré okolnosti života. Medzi nimi majú významnú pozíciu... Zobraziť heslo »Synchrón

súčasný priebeh akustickej a zároveň vizuálne realizovanej reči. Je to technický pojem používaný v audiovizuálnom priemysle. V televíznej reportáži sa týmto... Zobraziť heslo »