3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Samizdat

(rus. sam – sám, izdátěľstvo – nakladateľstvo) – tlačené a písané diela, ktoré boli rozširované v malom počte exemplárov nezávisle... Zobraziť heslo »


Šaštín

pútnické miesto, v ktorom sa nachádza Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Tento chrám je zároveň jej národnou svätyňou.... Zobraziť heslo »


Schizma

formálne a vedomé prerušenie jednoty s Katolíckou cirkvou. Spočíva v odmietnutí podriadiť sa pápežovi alebo v odmietnutí spoločenstva s tými, ktorí... Zobraziť heslo »


Scripted reality

Ide o reláciu pripomínajúcu reality šou, najčastejšie dokumentárneho typu (tzv. docu soap), ktorá nezaznamenáva reálne správanie účastníkov, kandidátov. Účinkujúci... Zobraziť heslo »


Secam

rozlišujeme dva významy, pričom k žurnalistickým radíme prvý z nich: 1. (Séquentiel couleur à mémoire)  štandardizovaná európska sústava analógovej... Zobraziť heslo »Semiotika

Veda zaoberajúca sa významom znakov a ich fungovania v praxi. Jej pôvod (za zakladateľa je považovaný švajčiarsky lingvista... Zobraziť heslo »


Set-top box

(skr. STB) – externý alebo integrovaný dekodér umožňujúci spracovať digitálne vysielanie. Set-top box zabezpečuje prevod signálu digitálneho televízneho... Zobraziť heslo »


Shortlist

užší zoznam favoritov či kandidátov, ktorí prešli istým výberom. Býva zostavený na základe určených preferencií autora (autorov) rebríčka.... Zobraziť heslo »


Škapuliar

dva prúžky vlnenej látky spojené šnúrkami nosené na krku s vyobrazením Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie Karmelskej, posvätený kňazom... Zobraziť heslo »