3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Rubriky

z lat. ruber: červený; pokyny určené kňazovi vytlačené červenou farbou, nachádzajúce sa v katolíckych bohoslužobných knihách. Pomáhajú kňazovi pri slávení... Zobraziť heslo »


Ruženec

z lat. rosarium: ružová záhrada; súbor pravidelne sa opakujúcich modlitieb a rozjímaní , resp. pomôcka k tejto modlitbe. Tradícia modlitby... Zobraziť heslo »