3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Public relations (PR)

(z angl. public relations – vzťahy s verejnosťou) – systematická sústavná vzájomná komunikácia s cieľom šírenia zvyčajne pozitívnej a zároveň pravdivej... Zobraziť heslo »


Publicistika

slovo pochádzajúce z latinčiny a vyjadruje novinársku činnosť zameranú na aktuálne otázky, najmä politické. V širšom význame je súhrnom produkcie vydávanej... Zobraziť heslo »


Publikum

(z lat. publicus – týkajúci sa národa; verejný) – v širšom zmysle príjemca nejakej verejne dostupnej informácie. V užšom zmysle ide... Zobraziť heslo »